2.ročník súťaže vo varení gulášu Mikroregiónu Požitavie- Širočina

V sobotu 8.9.2018 sa konal 2.ročník súťaže vo varení gulášu Mikroregiónu Požitavie- Širočina v športovom areáli v Novej Vsi nad Žitavou. Guláš varilo sedem súťažných družstiev: Nevidziansky gulášik z Nevidzian, družstvo z Volkoviec, Kukučkári z  Choče, Galovia z Nemčinian, Dobrá škola na dedine z Tekovských Nemiec, Top team z Tajnej  a Novianski hasičáci z Novej  Vsi nad Žitavou. Starostka Novej Vsi nad Žitavou Ing. Marta Danková privítala všetkých súťažiacich a zdôraznila ústrednú myšlienku gulášového popoludnia: „Nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa a užiť si krásne popoludnie!“ Predsedníčka združenia Ing. Justína Pálková popriala všetkým družstvám veľa úspechov a mohlo sa začať variť. Okrem súťaže o najlepší guláš sa súťažilo aj v kreativite družstiev. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Nakoniec za najlepší guláš označila guláš  družstva z Tajnej, druhí boli zástupcovia Nevidzian a tretie miesto získalo družstvo z Choče. Ocenenie „Najkreatívnejší tím“ si odniesli Galovia z Nemčinian. O veselú atmosféru sa postaral zabávač a imitátor Robo Kajzer a DJ Žolty. Sprievodnou akciou bola degustácia Novianskych vín, ktorú pripravilo Združenie novianskych vinohradníkov. Po vyhlásení výsledkov sa súťažiaci spontánne dali do tanca a užili si krásne počasie a skvelú atmosféru. Akcia splnila svoje poslanie- spájať obyvateľov jednotlivých  obcí,  spoznávať sa a stráviť spolu príjemné a veselé popoludnie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.