O mikroregióne

Mikroregión „Požitavie –Širočina“

Mikroregión "Požitavie - Širočina"

Mikroregión „Požitavie – Širočina“ vznikol v roku 2000 ako záujmové združenie obcí pre cestovný ruch v okolí Arboréta Mlyňany a pozdĺž vodného toku Žitava a jeho prítoku Širočina (od nich bol pomenovaný i mikroregión).

V súčasnosti združuje 15 obcí s rozlohou 17 198 ha a počtom obyvateľov (k 31.12.2014) 11 311. Siaha až po juhozápadný okraj Pohronského Inovca a severozápadný okraj Štiavnických vrchov.

Pôvodný mikroregión tvorilo 9 obcí:

Rok 2000: Čierne Kľačany, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou a Tajná.

Postupné rozšírenie mikroregiónu:

Rok 2003: Červený Hrádok, Choča, Volkovce

Rok 2005: Čaradice, Tekovské Nemce

Rok 2007: Nová Ves nad Žitavou