Úvod

Mikroregión “Požitavie – Širočina -
záujmové združenie obcí pre CR”
Sídlo:
Obecný úrad
951 82  Veľké Vozokany
Štatutárna zástupkyňa:
Ing. Justína Pálková
E-mail: ou-velkevozokany@slovanet.sk