Podujatia

Deň detí

Dňa 4. júna 2019 bolo v Novej Vsi nad Žitavou naozaj veselo. Stretli sa tam deti  materských škôl z nášho mikroregiónu, aby tak spoločne oslávili Medzinárodný deň detí. Herci z Nového divadla v Nitre prišli pre našich najmenších zahrať krásnu rozprávku  s názvom „Kozliatka a vlk“. Keďže podujatie organizoval Mikroregión „Požitavie – Širočina“ v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou, na úvod sa prítomným prihovorili Ing. Justína Pálková, predsedníčka Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a Mgr. Mária Korčoková, starostka obce. Potom už dostali slovo účinkujúci herci. Pretože deti túto rozprávku dobre poznajú, vlka sa veru najprv obávali. Ale napokon zistili, že vlk je veľmi priateľský a kozliatka zožrať nechce. Dokonca sa spolu skamarátili a rozprávka mala šťastný koniec. Deťom sa vystúpenie páčilo, o čom svedčal aj obrovský smiech v sále pri niektorých pasážach predstavenia. Cieľ tohto podujatia bol naplnený do bodky – vidieť úsmev na detských tvárach a radosť v detských očkách. Čím my dnes naplníme srdcia detí, tým ony zajtra naplnia svet…….

 Futbalový turnaj Požitavie – Širočina

24. mája sa v ZŠ s MŠ v Tekovských Nemciach konal futbalový turnaj Požitavie – Širočina pre starších žiakov, na ktorom sa zúčastnili obce Volkovce, Tesárske Mlyňany, Červený Hrádok, Nová Ves nad Žitavou a domáci. Vo veľkej konkurencii Tekovské Nemce obsadili 3. miesto, trofej si odniesli žiaci z Červeného Hrádku. Na druhom mieste sa umiestnili hráči z Tesárskych Mlynian. Turnaj zorganizoval p. učiteľ I. Frajka a odbornú pomoc a spravodlivé rozhodovanie zabezpečil p. J. Sikoriak. Záštitu nad turnajom mala obec, p. starostka pripravila pre účastníkov občerstvenie a hodnotné ceny.

Kalendár plánovaných podujatí Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Mikroregión „Požitavie – Širočina“ už tradične v našom regióne každoročne usporadúva rôzne kultúrno – spoločenské akcie pre ľudí z nášho regiónu. Tieto podujatia sú u ľudí veľmi obľúbené. Spoluorganizátorom jednotlivých podujatí je vždy jedna obec z Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ . Obce sa striedajú podľa toho, kde ešte dané podujatie nebolo. Takto majú  ľudia možnosť  navštíviť aj susedné obce z regiónu, spoznať tamojších ľudí a hlavne sa príjemne zabaviť. V tomto roku Mikroregión „Požitavie – Širočina“ plánuje uskutočniť tieto podujatia:

  • 24. 5. 2019      Tekovské Nemce                Futbalový turnaj starších žiakov Mikroregiónu                                                                         Požitavie  –    Širočina
  • 4. 6.  2019       Nová Ves nad Žitavou        Medzinárodný deň detí – divadelné                                                                                         predstavenie  „Kozliatka a vlk“
  • 21. 9. 2019      Malé Vozokany                   Kultúrny festival Mikroregiónu „Požitavie –                                                                             Širočina“
  • 15.12.2019      Nová Ves nad Žitavou        Adventná remeselná nedeľa
  • 17.12.2019      Čierne Kľačany                  Stolnotenisový turnaj Mikroregiónu „Požitavie –                                                                       Širočina“
  • 27.12.2019      Tajná                                   Vianočný koncert Mikroregiónu „Požitavie –                                                                           Širočina“

Vianočný koncert obcí Mikroregiónu Požitavie-Širočina

Sviatočnú vianočnú atmosféru dňa 27.12.2018 umocnil nádherný koncert súborov obcí nášho mikroregiónu. Prekrásne vianočné koledy a piesne odozneli v Rímsko-katolíckom kostole Obrátenia sv. Pavla apoštola v Nevidzanoch. Na koncerte vystúpili SZ pri Kostole sv. Jakuba z Volkoviec, Detský spevokol Zvončeky a Mládežnícky spevokol Vážky z Tesárskych Mlynian,
SS z Červeného Hrádku, FS Chočanka z Choče, SS Kľačianky z Čiernych Kľačian a SZ Nevädza z Nevidzian. Po skončení koncertu starostka obce Nevidzany Kristína Bónová srdečne poďakovala účinkujúcim za podané výkony a všetkých zúčastnených pozvala na malé občerstvenie v podobe vianočných dobrôt, vareného vína a vianočného punču do kultúrneho domu.

Stolnotenisový turnaj

 Dňa 19. 12. 2018 sa vo Volkovciach uskutočnil 6. ročník Stolnotenisového turnaja Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. O titul bojovalo 8 chlapcov a 6 dievčat. Spomedzi chlapcov sa z víťazstva tešil Emanuel Kováč, na 2. mieste skončil Adam Chren a na 3. mieste sa umiestnil Simon Pavlík. Spomedzi dievčat sa na 1. mieste umiestnila Sára Szenasiová, z 2. miesta sa tešila Johanka Žigmondová a na 3. mieste skončila Dominika Gajdošová. Víťazom srdečne gratulujeme.

Novianska adventná remeselná nedeľa

 Obec Nová Ves nad Žitavou v spolupráci s Mikroregiónom Požitavie Širočina a spol. PROUNION a.s. zorganizovala 16. decembra 2018 Noviansku adventnú remeselnú nedeľu. Návštevníci mali možnosť pozrieť si ukážky tradičných remesiel od remeselníkov nielen z našej obce, ale aj zo širokého okolia. Svojich blízkych mohli potešiť zakúpením rôznych vianočných dekorácií, výrobkov z medu, šúpolia, prútia alebo iných originálnych ručne vyrábaných darčekov. Občerstviť sa mohli vianočným punčom alebo vareným vínkom. Podujatie každým rokom navštevuje viac a viac návštevníkov.

 2.ročník súťaže vo varení gulášu Mikroregiónu Požitavie- Širočina

V sobotu 8.9.2018 sa konal 2.ročník súťaže vo varení gulášu Mikroregiónu Požitavie- Širočina v športovom areáli v Novej Vsi nad Žitavou. Guláš varilo sedem súťažných družstiev: Nevidziansky gulášik z Nevidzian, družstvo z Volkoviec, Kukučkári z  Choče, Galovia z Nemčinian, Dobrá škola na dedine z Tekovských Nemiec, Top team z Tajnej  a Novianski hasičáci z Novej  Vsi nad Žitavou. Starostka Novej Vsi nad Žitavou Ing. Marta Danková privítala všetkých súťažiacich a zdôraznila ústrednú myšlienku gulášového popoludnia: „Nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa a užiť si krásne popoludnie!“ Predsedníčka združenia Ing. Justína Pálková popriala všetkým družstvám veľa úspechov a mohlo sa začať variť. Okrem súťaže o najlepší guláš sa súťažilo aj v kreativite družstiev. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Nakoniec za najlepší guláš označila guláš  družstva z Tajnej, druhí boli zástupcovia Nevidzian a tretie miesto získalo družstvo z Choče. Ocenenie „Najkreatívnejší tím“ si odniesli Galovia z Nemčinian. O veselú atmosféru sa postaral zabávač a imitátor Robo Kajzer a DJ Žolty. Sprievodnou akciou bola degustácia Novianskych vín, ktorú pripravilo Združenie novianskych vinohradníkov. Po vyhlásení výsledkov sa súťažiaci spontánne dali do tanca a užili si krásne počasie a skvelú atmosféru. Akcia splnila svoje poslanie- spájať obyvateľov jednotlivých  obcí,  spoznávať sa a stráviť spolu príjemné a veselé popoludnie.

 8. ročník Kultúrneho festivalu mikroregiónu Požitavie – Širočina sa tento rok uskutočnil v obci Choča. Dňa 4.augusta 2018 zavítali do športového areálu priatelia folklóru a ľudovej piesne, aby v príjemnej atmosfére mohli vidieť prekrásne ľudové kroje, vypočuť si ľudové piesne a pripomenúť si aj staré remeslá –  košíkarov, hrnčiarov, medovníkarov… Po  úvodných príhovoroch, kedy vystúpil  predseda NSK  doc. Ing. Milan Belica PhD., starostka obce p. Alena Záhoreczová a predsedníčka mikroregiónu Ing. Justína Pálková,  už pódium patrilo účinkujúcim a to  deťom z MŠ Choča, FSk Chočanka, FS Konopa z Kozároviec, FSk Širočina z Čiernych Kľačian, FS Čaračan z Čaradíc, FSk Volkovčanka z Volkoviec, FSk Nádej z Tekovských Nemiec, FSk Novianka z Novej Vsi nad Žitavou. Ako hosť vystúpila FSk Sľažianka a po nej na dobrú náladu i do tanca zahrala HS Márnosť Šedivá.

bty
btybtybtybty