Kontakty

Mikroregión „Požitavie – Širočina – záujmové združenie obcí pre CR“
Sídlo: Obecný úrad, 951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36 10 72 98
DIČ: 2021 65 92 44
Štatutárna zástupkyňa: Ing. Justína Pálková
Mobil: +421 918 862 027
tel. č. kancelária: 037/381 01 89
E-mail: panikova.mas@gmail.com